162

Marius Luspenec

General Manager

Educatie si formare

 • 2011; Ministerul Educatiei Nationale & Expert Consulting SRL 

Perfectionare: Manager imbunatatire procese, certificat nr. 171

 • 2010; Centro per l’Innovazione e lo Sviluppo Economico (CISE) – Italia

Calificare: Auditor sisteme de responsabilitate sociala conform SA 8000, certificat nr. 720

 •  2010; Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului & Universitatea Petroşani

Calificare, Auditor în domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă

 • 2010; Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului& Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Sansă

Calificare: Formator, nr. certificat 96

 • 2005; European Organization for Quality

Calificare: EOQ Quality System Manager, nr. înregistrare RO05QSM-29

 • 2003; New Systems S.A. Bucureşti

Implementarea sistemului HACCP (Analiza riscurilor. Puncte critice de control) – certificat;
Seminar de perfecţionare

 • 2001; Quasaro S.R.L. Bucureşti

Managementul proceselor pentru implementarea ISO 9001:2000;
– certificat – Curs de instruire

 • 2000; Societatea Română pentru asigurarea Calităţii;

Formarea auditorilor externi; – certificat – Curs de formare

 • 1996; RWTUV – Essen;

Instructor pentru formarea managerilor de sistem calitate; – certificat – Curs de formare

 • 1995; RWTUV – Essen;

Manager sisteme calitate; – certificat – curs de formare

 • 1985 – 1991; Facultatea de Mecanică Timişoara;

inginer mecanică fină; – diplomă studii superioare

Experienta profesionala

 • ian. 2002 – prezent; S.C. QMASY S.R.L, Timişoara;

domeniu de activitate: consultanţă în afaceri;
funcție: Director General -proiectarea şi implementarea sistemelor de management al calităţii, mediului, sănătăţii şi securitătii în muncă, energiei şi/sau a responsabilitătii sociale, instruire personal, efectuarea de audituri interne ale sistemelor de management, servicii de consultanţă pentru îmbuntăţirea proceselor, coordonarea angajaţiilor proprii.

 • 1999 – 2001(dec.); COPLASS ROMANIA; Biled, jud. Timiş

domeniu de activitate: proiectare şi execuţie produse din materiale composite;
funcție: Director Calitate; -coordonarea activităţiilor de asigurarea şi controlul calităţii, cât şi a managementului de mediu, efectuarea auditurilor interne ale sistemului calităţii şi managementului de mediu

 • 1998 – 1999; CLAGI ROMANIA SRL; Sânnicolau Mare;

domeniu de activitate: proiectare şi execuţie produse din materiale composite;
funcție: şef C.T.C. – coordonarea activităţii de control al calităţii

 • 1998; ELECTROTIMIS S.A;Timişoara;

domeniu de activitate: proiectare şi execuţie maşini şi utilaje de serie mică şi unicate pentru industria constructoare de maşini şi industria alimentară
funcție: inginer proiectant – proiectarea de utilaje, releveuri de piese de schimb

 • 1991 – 1997; ELECTROTIMIS S.A.;Timişoara;

funcție: şef birou “Recepţia Materialelor” – coordonarea activităţii de recepţie a materialelor, materiilor prime şi ambalajelor la intrarea în societate; membru în comisia de recepţie, responsabil cu efectuarea controlului calitativ

 • 1987 – 1991; ELECTROTIMIS S.A.; Timişoara;

funcție: tehnician C.T.C. – efectuarea de încercări mecanice distructive, control defectoscopic cu ultrasunete, lichide penetrante şi pulberi magnetice, măsurători ale durităţii, rugozităţi şi ale zgomotului.

Publicaţii

Manualul consultantului în afaceri – ed. Eurobit, 2003