ISO 9001 – Certificat de Management al Calității

Obține Certificatul de Management al Calității ISO 9001 alături de partenerul tău în afaceri, QMASY!

QMASY S.R.L. vă oferă soluții eficiente pentru optimizarea și îmbunatățirea proceselor din firma dumneavoastră!

Procese de producție și de prestări servicii – mai clare, mai rapide, mai eficiente, acum doar alături de QMASY!

Ce este ISO 9001?

ISO 9001 este un standard global de management al calității. Acesta evidențiază cerințele generale pentru implementarea corectă și dezvoltarea eficace a unui sistem de management al calității.

ISO 9001 reprezintă fundația pe care se poate construi o afacere eficientă. Este un set de activități coordonate pentru a orienta și controla o organizație în scopul de a îmbunătăți continuu eficacitatea și eficienta performantei sale. A devenit un criteriu de acceptare pe piața, pe care nimeni nu-și mai poate permite sa-l ignore.

Implementarea unui Sistem de Management al Calității ISO 9001:

 • Identificarea și evidențierea clară și transparentă a proceselor din organizație luând în considerare influențele din afară, dar și din interiorul organizației;
 • Determinarea riscurilor și oportunităților aferente proceselor din organizație;
 • Definirea unor direcții clare și specifice de coordonare a managementului organizațional de vârf;
 • Definirea și delimitarea aportului calificat al fiecărui angajat în funcționarea organizației;
 • Implicarea întregului personal organizațional în planificarea și funcționarea corectă a fiecărui departament din firmă;
 • Aplicarea unor proceduri concrete pentru a crea un mediu stabil de dezvoltare a organizației;

Aplicarea standardului ISO 9001 este un proces care conferă organizației nu o simplă certificare, ci subliniază de asemenea încrederea clienților în produsele și serviciile organizației, eficientizând activitatea firmei și crescând productivitatea și implicit profitul.

Acest standard creează un avantaj competitiv pe piață și poate determina cu ușurința atragerea unei noi plaje de clienți sau de parteneri de business. Important este faptul ca ISO 9001 este aplicabil oricărei organizații, de orice natura sau de orice mărime.

Pentru mai multe detalii, contactați-ne la:

Telefon: 0722.553.563

sau lăsați-va datele în formularul de mai jos și vă contactăm noi

Beneficiile implementării și certificării sistemului de management al calității conform ISO 9001

 • Creșterea gradului de conștientizare a calității îmbunătățite;
 • Claritatea reponsabilităților și creșterea implicării angajatorilor;
 • Îmbunatățirea calității produselor și serviciilor, dar și optimizarea costurilor de producție;
 • Creșterea eficacității organizaționale prin controlul și îmbunatățirea proceselor;
 • Creșterea gradului de competitivitate pentru firma, pe nișa de piață în care activează;
 • Creșterea gradului de satisfacție și de încredere a clienților în firma respectivă;
 • Îmbunatățirea imaginii firmei;
 • Determinarea apariției unor noi oportunități de colaborare prin acceptarea pe liste de furnizori sau prin posibilitatea înscrierii companiei la bursa;
 • Reducerea situațiilor de criza din cadrul organizației, organizarea și managementul mult mai eficace în cadrul departamentelor și motivarea angajaților;
 • Acces la piețe noi de desfacere prin crearea unor noi produse și servicii care să respecte standardele globale de calitate.

QMASY S.R.L. are o experiență îndelungata în implementarea sistemelor de management al calității și garantează obținerea certificatelor ISO 9001 pentru clienții și partenerii săi de business.

De aceea, cu ajutorul experților din echipa QMASY vă stăm la dispoziție cu:

 • Implementarea  sistemului de management al calității pentru firma dumneavoastră;
 • Actualizarea sistemelor existente de management al calității (Toate firmele certificate ISO 9001:2008 care doresc sa-și păstreze statutul de certificare trebuie să-și reactualizeze sistemele conform noilor cerințe stipulate în versiunea ISO 9001:2015;)
 • Monitorizarea și îmbunatățirea sistemelor de management implementate.

Pentru mai multe detalii, contactați-ne la:

Telefon: 0722.553.563

sau lăsați-va datele în formularul de mai jos și vă contactam noi

Care sunt noile cerințe prevăzute în ISO 9001 revizia 2015?

Certificatele de calitate ISO 9001 au fost revizuite în anul 2015, fiind introdus un concept nou în cuprinsul standardelor de calitate. Se pune accent în acest caz pe gândirea bazată pe risc. Revizia din 2015, a cincea la număr, se focusează pe îmbunatățirea performanței și evidențiază modalitățile prin care firmele pot obține o dezvoltare sustenabilă în raport cu riscurile existente în cadrul afacerii și a pieței în care se dezvolta aceasta.

De asemenea, chestiunile birocratice au fost enorm de mult simplificate în ultimul standard ISO 9001 din 2015, pentru a se favoriza dezvoltarea rapidă și calitativă a sistemului de management al calității.

ISO 9001 revizia 2015 presupune creșterea gradului de implicare a managementului de vârf, a managementului de la cel mai înalt nivel, excluzând astfel obligativitatea numirii unui reprezentant al managementului pe această direcție, dar marcând mai pregnant rolul fiecărui angajat în continuitatea și îmbunatățirea proceselor.

ISO 9001 revizia 2015 răspunde ultimelor schimbări de ordin tehnologic, diversitate a business-urilor și comerț global și reprezintă dovada îmbunatățirii continue, devenind mult mai accesibil și mai ușor de aplicat decât anteriorul standard din 2008.

EXPERTIZA QMASY S.R.L.

QMASY S.R.L. lucrează doar cu profesioniști în domeniu, oameni atestați de cunoștințele lor și experienţa pe care o posedă!

Cu ajutorul QMASY S.R.L. puteți obține acest certificat de management al calității pentru firma dumneavoastră, bucurându-vă de beneficiile acestei certificări pe termen lung. Societatea noastră activează în domeniu de o perioada lungă de timp, iar specialiștii care se vor ocupa de întregul proces sunt oameni calificați în domeniu, cu o bogată experiență și cu vaste cunoștințe în domeniul sistemelor de management.

Calificările obținute de personalul QMASY S.R.L. atestă societatea noastră ca fiind capabilă să livreze cele mai eficiente soluții în domeniu. Serviciile oferite de noi sunt 100% profesioniste!

Consultanta în obținerea certificatului ISO 9001

Societatea noastră vă poate ajuta în ceea ce privește obținerea certificatului ISO 9001, de la organisme acreditate de certificare. În funcție de gradul de implementare a sistemului se pot lua în considerare două situații:

 1. Firme cu un sistem de management implementat în diferite stadii,
 2. Firme care nu cunosc cerințele unui sistem de management al calității, dar doresc o îmbunătățire a performantelor;

În prima situație se efectuează un audit intern pentru a evalua conformitatea sistemului implementat cu cerințele standardului de referință, urmat de acțiuni specifice de îmbunătățire. Situația este specifică firmelor care dețin un certificat conform standardului ISO 9001:2008 și doresc menținerea certificării prin tranziția la noul standard ISO 9001:2015, dar și firmelor care doresc să-și îmbunătățească performantele.

În a doua situație se evaluează firma, se proiectează sistemul optim de management al calității, se implementează sistemul de management proiectat și acceptat de conducerea firmei, iar în final se efectuează un audit intern pentru a ne asigura de gradul de implementare și a confirma posibilitatea inițierii procesului de certificare.

Toate acestea, realizate cu ajutorul experților QMASY care garantează reușita!

Cereți o ofertă concretă!

Pentru mai multe detalii, pentru exemplificări ale procesului de implementare ale standardului ISO 9001 și pentru oferte concrete de preț, CONTACTAȚI-NE!

Telefon: 0722.553.563

sau lăsați-va datele în formularul de mai jos și vă contactam noi