162

Marius Luspenec

General Manager

Educatie si formare

 • 2011; Ministerul Educatiei Nationale & Expert Consulting SRL 

Perfectionare: Manager imbunatatire procese, certificat nr. 171

 • 2010; Centro per l’Innovazione e lo Sviluppo Economico (CISE) – Italia

Calificare: Auditor sisteme de responsabilitate sociala conform SA 8000, certificat nr. 720

 •  2010; Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului & Universitatea Petroşani

Calificare, Auditor în domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă

 • 2010; Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului& Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Sansă

Calificare: Formator, nr. certificat 96

 • 2005; European Organization for Quality

Calificare: EOQ Quality System Manager, nr. înregistrare RO05QSM-29

 • 2003; New Systems S.A. Bucureşti

Implementarea sistemului HACCP (Analiza riscurilor. Puncte critice de control) – certificat;
Seminar de perfecţionare

 • 2001; Quasaro S.R.L. Bucureşti

Managementul proceselor pentru implementarea ISO 9001:2000;
– certificat – Curs de instruire

 • 2000; Societatea Română pentru asigurarea Calităţii;

Formarea auditorilor externi; – certificat – Curs de formare

 • 1996; RWTUV – Essen;

Instructor pentru formarea managerilor de sistem calitate; – certificat – Curs de formare

 • 1995; RWTUV – Essen;

Manager sisteme calitate; – certificat – curs de formare

 • 1985 – 1991; Facultatea de Mecanică Timişoara;

inginer mecanică fină; – diplomă studii superioare

Experienta profesionala

 • ian. 2002 – prezent; S.C. QMASY S.R.L, Timişoara;

domeniu de activitate: consultanţă în afaceri;
funcție: Director General -proiectarea şi implementarea sistemelor de management al calităţii, mediului, sănătăţii şi securitătii ocupaţionale, energiei şi responsabilitătii sociale, instruire personal, efectuarea de audituri interne ale sistemelor de management, servicii de consultanţă pentru îmbuntăţirea proceselor, coordonarea angajaţiilor proprii.

 • 1999 – 2001(dec.); COPLASS ROMANIA; Biled, jud. Timiş

domeniu de activitate: proiectare şi execuţie produse din materiale composite;
funcție: Director Calitate; -coordonarea activităţiilor de asigurarea şi controlul calităţii, cât şi a managementului de mediu, efectuarea auditurilor interne ale sistemului calităţii şi managementului de mediu

 • 1998 – 1999; CLAGI ROMANIA SRL; Sânnicolau Mare;

domeniu de activitate: proiectare şi execuţie produse din materiale composite;
funcție: şef C.T.C. – coordonarea activităţii de control al calităţii

 • 1998; ELECTROTIMIS S.A;Timişoara;

domeniu de activitate: proiectare şi execuţie maşini şi utilaje de serie mică şi unicate pentru industria constructoare de maşini şi industria alimentară
funcție: inginer proiectant – proiectarea de utilaje, releveuri de piese de schimb

 • 1991 – 1997; ELECTROTIMIS S.A.;Timişoara;

funcție: şef birou “Recepţia Materialelor” – coordonarea activităţii de recepţie a materialelor, materiilor prime şi ambalajelor la intrarea în societate; membru în comisia de recepţie, responsabil cu efectuarea controlului calitativ

 • 1987 – 1991; ELECTROTIMIS S.A.; Timişoara;

funcție: tehnician C.T.C. – efectuarea de încercări mecanice distructive, control defectoscopic cu ultrasunete, lichide penetrante şi pulberi magnetice, măsurători ale durităţii, rugozităţi şi ale zgomotului.

Publicaţii

Manualul consultantului în afaceri – ed. Eurobit, 2003