Management al calităţii

Reprezintă fundaţia pe care se poate construi orice afacere. Este un set de activităţi coordonate pentru a orienta şi controla o organizaţie în scopul de a îmbunătăţi continuu eficacitatea şi eficienţa performanţei sale. A devenit un criteriu de acceptare pe piaţă, pe care nimeni nu-şi mai poate permite să-l ignore.

Citeşte mai departe

Management de mediu

Oferă un cadru prin care se pot evalua punctele forte dar şi “verigile” slabe ale unei afaceri, asfel încât performanţele de mediu ale organizaţiei pot fi monitorizate, controlate şi îmbunătăţite. Dovedeşte angajamentul organizaţiei de a se alinia cerinţelor internaţionale de protecţie a mediului.

Citeşte mai departe

Management al sănătăţii şi securităţii în muncă

Este o componentă cheie a managementului unei afaceri, care oferă un cadru de gestionarea a proceselor, astfel încât întregul personal este protejat de un posibil pericol la locul de muncă.  Are la bază identificarea pericolelor la locul de muncă, precum şi evaluarea şi controlul tuturor riscurilor la care se poate expune un angajat.

Citeşte mai departe

MANAGEMENT AL securităţii informaţiei

Păstrarea în siguranţă a informaţiilor de care depinde afacerea unei firme, a devenit o necesitate pentru creşterea performanţelor dar şi pentru supravieţuire pe piaţă.

Citeşte mai departe

QMASY s.r.l. vă oferă SOLUTII pentru ÎMBUNĂTĂŢIREA PROCESELOR din firma dumneavoastră!

Procese de producţie şi/sau prestări servicii mai clare; mai rapide; mai eficiente!

Noutati in domeniu

Finanţarea certificării sistemelor de management în anul 2020

Suntem la curent cu ULTIMELE standarde!

 • NOUTĂȚI

1. Certificatele emise conform ISO 9001:2008  si ISO 14001:2004 nu mai sunt valabile din 15 septembrie 2018.

Menținerea certificatului pentru standardele ISO 9001 şi/sau ISO 14001 necesită tranziţia sistemului conform noilor cerinţe ale standardelor mai sus menţionate şi certificarea acestuia de către un organism de certificare (recomandat a fi unul acreditat).

2. Noi standarde apărute in anul 2018:

Certificatele conform ISO 22000:2005 sunt valabile până în data de 16 iunie 2021. Păstrarea certificatelor după această dată este condiţionată de efectuarea tranziţiei și certificarea sistemului la noile cerinţe.

Certificatele conform OHSAS 18001:2007 sunt valabile până în data de 12 martie 2021. Păstrarea certificatelor după această dată este condiţionată de efectuarea migrării și certificarea sistemului după cerinţele noului standard.

 • ISO 50001:2018 este un standard destinat organizaţiilor care doresc să-și  implementeze și să-și certifice un sistem de management al energiei. Standardul prezintă o abordare sistematică necesare unei organizaţii pentru a obtine îmbunătăţirea continuă a performanţei energetice, care să includă eficienţa energetica, modul de utilizare a energiei și consumul de energie.

Certificatele conform ISO 50001:2011 sunt valabile până în data de 21 august 2021. Păstrarea certificatelor după această dată este condiţionată de efectuarea tranziţiei și certificarea sistemului la noile cerinţe.

 • ISO 19011:2018 este un standard care ajută organizaţiile la efectuarea auditurilor sistemelor de management, printr-o abordare uniformă și armonizată.

Vezi:

Comunicatele emise de SRAC CERT la adresele: http://www.srac.ro/en/stiri/fost-publicata-noua-editie-standardului-iso-22000-sistem-de-management-al-sigurantei    şi

http://www.srac.ro/ro/stiri/martie-2018-fost-publicat-iso-45001-unul-dintre-cele-mai-asteptate-standardele-la-nivel 

QMASY S.R.L. vă oferă consultanță in vederea:

  • actualizării sistemelor existente de management: al calității; de mediu; al sănătății și securității în muncă şi sau al siguranţei alimentelor, conform noilor standarde;
 • implementării și certificării de sisteme de management individuale sau integrate, conform noilor standarde.

Servicii complete de

Implementari sisteme de management

Sisteme de management al calităţii conform ISO 9001

ISO 9001 este un standard global de management al calității. Acesta evidențiază cerințele generale pentru implementarea corectă și dezvoltarea eficace a unui sistem de management al calității.

› Află mai multe detalii despre implementarea ISO 9001

Sisteme de management de mediu conform ISO 14001

Iti doresti ca firma ta sa fie certificata in managementul de mediu? Obtine certificatul ISO 14001 alaturi de specialistii QMASY!

› Află mai multe detalii despre implementarea ISO 14001

Sisteme de management al sănătăţii şi securităţii în muncă conform ISO 45001

Scopul general al noului standard ISO 45001 este acela de a actualiza noile reguli privind structura standardelor internaționale de sisteme de management, la cerințele specifice ale organizațiilor de a se adapta mai rapid cerințelor pieței, ale clienților. Față de vechiul standard, OHSAS 18001, ISO 45001 pune un accent mult mai mare pe rolul managementului de top și pe leadership.

› Află mai multe detalii despre implementarea ISO 45001

Sisteme de management al energiei conform ISO 50001

Sisteme de management al siguranţei alimentului conform ISO 22000

Elimină orice aspecte riscuri în procesul tău de producție și asigură calitatea și siguranța produselor tale, alimentare, prin certificarea ISO 22000! Produse mai calitative, servicii mai rapide și mai eficiente, productivitate crescută și profit mai mare.

› Află mai multe detalii despre implementarea ISO 22000

Sisteme de management al securităţii informaţiei conform ISO 27001

ISO 27001 este unul din standardele globale de management ale Organizației Internaționale de Standardizare. Acesta prezintă cerinţele necesare pentru implementarea unui  sistem de management al securității informațiilor, iar implementarea sa reprezintă o decizie strategică a managementului de la cel mai înalt nivel din companie.

› Află mai multe detalii despre implementarea ISO 27001

Sisteme de management al responsabilităţii sociale conform SA 8000

Sisteme de management integrat

Imbunătăţire sisteme de management

Servicii personalizate de monitorizare a proceselor prin audituri interne, completate cu analiza rezultatelor şi consiliere individuală privind acţiunile de îmbunătăţire

Audituri

 • Audituri interne
 • Audituri externe
  • La furnizori (de secundă parte)
  • Pentru organisme de certificare ( de terţă parte)

Instruiri

 • Formare specialişti în management
 • Formare auditori interni pentru sisteme de management al calităţii şi de mediu
 • Utilizarea instrumentelor calităţii
 • Imbunătăţirea proceselor
 • Cu tematică specifică privind sistemele de management